Anmälan

Anmälan till tävlingar görs enligt följande:      

All anmälan till såväl egna som externa tävlingar görs i en s k ANMÄLNINGSPÄRM som ligger i vårt förråd på                                        
Slättberg. I pärmen finns dels en tävlingsinbjudan samt en anmälningsblad, där det framgår vad som skall fyllas                                      
i. Om ni är osäker så kontakta bara någon av våra ledare, så hjäper de er.
 
Sedan skickar vi iväg en klubbgemensam anmälan och klubben betalar in startavgifterna.
 
Vi försöker samordna resor och boenden.

 

Ansvarig för tävlingsanmälningarna är Anders Ekensskär 0768-09 02 08 och klubbens kassör ombesörjer att startavgifterna betalas in.